Unika byggen, inga kopior

Dalahus - en del av sunt förnuft från Dalarna

Vi är ett framtidsinriktat företag som tillverkar hela byggnader och delar till alla typer av träbyggnader. Vi arbetar med trä av hög kvalitet och skapar byggnader med lång livstid.

Mer än en husfabrik

I Sverige finns en djupt rotad kunskap och tradition av att bygga i trä. Vi är övertygade om att träkonstruktioner har en given framtid också i samband med större byggprojekt. Hyreshus, industrier, kontor och andra kommersiella lokaler har mycket att vinna på att uppföras med trä som huvudsakligt byggmaterial. Våra hus och huskomponenter tillverkas helt och hållet inomhus. Det ger en slutprodukt skyddad från väta och temperatur-växlingar. Oavsett vad det handlar om kan vi garantera högsta kvalitet och trygghet. Produktionsmetoderna är långsiktigt hållbara, och risken för fukt i väggar och tak är minimerad. Dalahus har kompetens och resurser att tillverka och leverera enskilda trä-komponenter till många typer av byggprojekt, t.ex. takstolar, tak-kassetter, väggar och väggblock. För vår del handlar det alltså inte bara om kompletta byggnader.

En byggentreprenör som väljer att samarbeta med oss får följande fördelar
  • Kortare byggtid och därmed kortare kapitalbindning
  • Färre personal
  • Mindre lager och mindre svinn
  • Färre leverantörer och enklare uppföljning av kostnader
  • Just-in-time leveranser

Ett modernt företag med stolta traditioner

Vi är ett framtidsinriktat företag som tillverkar hela byggnader och delar till alla typer av träbyggnader. Vi arbetar med trä av hög kvalitet och skapar byggnader med lång livstid.

Kom i kontakt med oss

Är du intresserad av att bygga hus eller har du andra funderingar? Vi svarar mer än gärna på dina frågor.