Unika byggen, inga kopior

huskomponenter logotyp

För företag

Dalahus med rötter i Linghed, Falun har kompetens och resurser att tillverka och leverera enskilda trä-komponenter till många typer av byggprojekt, t.ex. takstolar, tak-kassetter, väggar och väggblock.

huskomponenter logodel
Utomhusbygge
Byggarbetsplats
Dalahus från fabriken
Limträpress
Limträpress

Mer än en husfabrik

I Sverige finns en djupt rotad kunskap och tradition av att bygga i trä. Vi är övertygade om att träkonstruktioner har en given framtid också i samband med större byggprojekt. Hyreshus, industrier, kontor och andra kommersiella lokaler har mycket att vinna på att uppföras med trä som huvudsakligt byggmaterial. Våra hus och huskomponenter tillverkas helt och hållet inomhus. Det ger en slutprodukt skyddad från väta och temperatur-växlingar. Oavsett vad det handlar om kan vi garantera högsta kvalitet och trygghet. Produktionsmetoderna är långsiktigt hållbara, och risken för fukt i väggar och tak är minimerad. Dalahus har kompetens och resurser att tillverka och leverera enskilda trä-komponenter till många typer av byggprojekt, t.ex. takstolar, tak-kassetter, väggar och väggblock. För vår del handlar det alltså inte bara om kompletta byggnader.

En byggentreprenör som väljer att samarbeta med oss får följande fördelar
  • Kortare byggtid och därmed kortare kapitalbindning
  • Färre personal
  • Mindre lager och mindre svinn
  • Färre leverantörer och enklare uppföljning av kostnader
  • Just-in-time leveranser