Unika byggen, inga kopior

Byggprocessen

Första kontakten med Dalahus

Det är många frågetecken som skall rätas ut i inledningsskedet, i vart fall rätas ut så pass att arkitekten greppar tag i rätt ände. Desto mer önskemål och behov som kan presenteras i ett tidigt skede underlättar den fortsatta resan.

Vilka behov och önskemål föreligger.

Hur många familjemedlemmar kommer att inrymmas i hushållet?

Hur många sovrum/sovplatser finns det behov för?

Vilka ytor/vistelsezoner värdesätter familjen mest?

Hur många våtrum/wc/bad finns det behov för?

Vilken typ av hus finns det förkärlek till, 1-plan, 1 1/2-plan etc?

Vilken stil/exteriör önskas?

Vilken typ av energiförsörjning är aktuell?

Antalet frågetecken och dess innehåll varierar naturligtvis mellan olika byggherrar. Huvudsaken är att dessa frågor blir ställda och när svaren böjat ta form kontaktar ni någon av våra säljare. Desto tidigare vi kommer in i planeringsskedet desto mer effektiva och lättjusterade blir våra råd till er.

Offert och Upphandling

I en byggprocess förekommer oerhört många olika typer av val. Det skall beslutas om tomt, placering, utformning, material, ytskikt, kök, golv färgsättning mm. När vi nu kommit så långt att vi har formen på det tilltänkta huset behöver vi skapa en gräns, vad gäller omfattning på leveransen samt en del materialval. Detta för att vi som leverantör skall kunna lämna ett pris till dig. Dalahus har tre olika standardutföranden, se under fliken Paket. Det enklaste sättet är att utgå ifrån en av dessa leveransdeklarationer, för att sedan skapa er unika specifikation utifrån era önskemål och behov.

Bygglov och Myndigheter

Dalahus hjälper till med nödvändiga handlingar för en komplett bygglovsansökan. Vilka handlingar som krävs kan skilja sig något åt beroende på var ni bygger. Normalt innehåll i en bygglovsansökan är:

A-ritningar/huvudritningar bestående av planer, fasader samt sektioner. Dessa ritningar skall utföras i skala 1:100.

Nybyggnadskarta alternativt situationsplan lite beroende på i vilket område ni skall bygga.

Teknisk beskrivning, som på ett kortfattat sätt beskriver byggnaden och dess utformning.

Energibalansberäkningar. Syftet med dessa beräkningar är att myndigheterna vill kunna avgöra om byggnaden står upp till de krav som ställs vad gäller energihushållning. Ett mått på detta är den specifika energianvändningen.

Fuktsäkerhetsprojektering. Det som önskas är en checklista på hur fuktsäkerheten säkerställs i projekterings-, bygg- och boendeskedet.

Om eldstad finns i huset så krävs även en anmälan därom.

Bygget

Innan den fysiska byggnationen påbörjas kan det vara bra att ha ett byggstartsmöte. Till detta möte kallas alla inblandade entreprenörer. Alla parter får träffas, gärna på den aktuella byggplatsen. Det är alltid bra att ha ett ansikte på alla inblandade parter.

Vid detta möte redovisas den tilltänkta tidplanen samt hur och när de olika entreprenörerna får tillgång till bygget för att utföra sina arbeten. Det gäller även att efter detta möte ha byggmöten med jämna mellanrum. Det behöver ej vara tidskrävande möten, utan en möjlighet för alla parter att ta upp frågeställningar. Om tidplanen behöver revideras är detta ett lämpligt forum att redovisa detta på.