Unika byggen, inga kopior

Produkter

Dalahus tillverkas och marknadsförs av Huskomponenter Linghed AB. Dalahus består av monteringsfärdiga materielleveranser till enfamiljshus, fritidshus, gruppbostäder och flerfamiljshus. Då vi gärna arbetar med kundanpassade lösningar så offererar vi på kundspecifika ritningar som ska läsas med någon av våra leveransdeklarationer. Leveransdeklartionerna använder vi som utgångspunkt för materielleveransen. Det är naturligtvis möjligt för kunden att göra ändringar och individuella val.

Läs våra leveransdeklartioner för enfamiljshus här:

KL-Trä (CLT)

Bjälklag
Inomhus i ett CLT-hus
CLT-komponent i press
CLT-pressen
Komponent påväg in i pressen

KL-Trä, eller Korslimmat trä som förkortningen kommer ifrån, är en byggteknik som fungerar genom att trälameller, eller brädor, limmas samman vinkelrätt mot varandra i flera lager. Stora skivor, anpassade efter kunden, kan tillverkas. Största begränsningen är egentligen transporten.

Fördelarna med korslimmat trä är många. Bland annat att skivan blir stark i två riktningar, den är formstabil, den kan vara både bärande och fungera som ytskikt, snabbare byggen genom mindre uttorkning jämfört med en betongbyggnad och framförallt att klimatpåverkan kan minska med 40% jämfört med konventionellt byggande med betong.

Vi har erfarenhet och möjlighet av att komplettera, bearbeta och montera dessa KL-element. En specialprodukt som vi är väldigt stolt över är tillverkningen av entresolbjälklag och sammansatta bjälklag med lång spännvidd. Vår produktionsutrustning för detta är en specialbyggd press.

Termoträ

Termoträ vid inmatning i komponent
Isolering av komponent
Termoträ vid inmatning i komponent
Termoträ

Ett alternativ till den traditionella mineralullsisoleringen är träfiberisolering. Träfiberisolering har utmärkt värmelagringskapacitet och ger jämnare inomhusklimat. Termoträ är en svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall. Då lösullen består av förnyelsebar svensk skogsråvara, som dessutom är återvinningsbar är den ett klimatsmartare alternativ än den traditionella mineralullsisoleringen.

I och med att träfiberisoleringen till ytterväggar och takkonstruktioner är i lösullsformat gör det att en ”dimension” kan isolera alla tjocklekar och att vi slipper massa spill.

Med vår egen anläggning för lösullsisolering kan vi smidigt och enkelt ställa om från traditionell mineralullsisolering till det klimatsmartare alternativet – Termoträ.

Takstolar

Märkning
Nypressade takstolar
Takstol i produktion
Takstolspress
Takstol i produktion

Sedan första oktober 2010 har det funnits krav på att samtliga takstolar som tillverkas i Sverige ska vara CE-märkta enligt SS-EN-14250.

Vi är naturligtvis godkända och certifierade takstolstillverkare. Vi konstruerar och tillverkar alla typer av takstolar, kontakta någon av våra säljare för prisuppgift och leveranstid.

Ett modernt företag med stolta traditioner

Vi är ett framtidsinriktat företag som tillverkar hela byggnader och delar till alla typer av träbyggnader. Vi arbetar med trä av hög kvalitet och skapar byggnader med lång livstid.

Kom i kontakt med våra experter

Är du intresserad av att bygga hus eller har du andra funderingar? Vi svarar mer än gärna på dina frågor.