Unika byggen, inga kopior

Produkter

Dalahus tillverkas och marknadsförs av Huskomponenter Linghed AB. Dalahus består av monteringsfärdiga materielleveranser till enfamiljshus, fritidshus, gruppbostäder och flerfamiljshus. Då vi gärna arbetar med kundanpassade lösningar så offererar vi på kundspecifika ritningar som ska läsas med någon av våra leveransdeklarationer. Leveransdeklartionerna använder vi som utgångspunkt för materielleveransen. Det är naturligtvis möjligt för kunden att göra ändringar och individuella val.

Läs våra leveransdeklartioner för enfamiljshus här:

Termoträ

Termoträ vid inmatning i komponent
Isolering av komponent
Termoträ vid inmatning i komponent
Termoträ

Ett alternativ till den traditionella mineralullsisoleringen är träfiberisolering. Träfiberisolering har utmärkt värmelagringskapacitet och ger jämnare inomhusklimat. Termoträ är en svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall. Då lösullen består av förnyelsebar svensk skogsråvara, som dessutom är återvinningsbar är den ett klimatsmartare alternativ än den traditionella mineralullsisoleringen.

I och med att träfiberisoleringen till ytterväggar och takkonstruktioner är i lösullsformat gör det att en ”dimension” kan isolera alla tjocklekar och att vi slipper massa spill.

Med vår egen anläggning för lösullsisolering kan vi smidigt och enkelt ställa om från traditionell mineralullsisolering till det klimatsmartare alternativet – Termoträ.

Takstolar

Märkning
Nypressade takstolar
Takstol i produktion
Takstolspress
Takstol i produktion

Sedan första oktober 2010 har det funnits krav på att samtliga takstolar som tillverkas i Sverige ska vara CE-märkta enligt SS-EN-14250.

Vi är naturligtvis godkända och certifierade takstolstillverkare. Vi konstruerar och tillverkar alla typer av takstolar, kontakta någon av våra säljare för prisuppgift och leveranstid.

Ett modernt företag med stolta traditioner

Vi är ett framtidsinriktat företag som tillverkar hela byggnader och delar till alla typer av träbyggnader. Vi arbetar med trä av hög kvalitet och skapar byggnader med lång livstid.

Kom i kontakt med oss

Är du intresserad av att bygga hus eller har du andra funderingar? Vi svarar mer än gärna på dina frågor.