Unika byggen, inga kopior

För privatpersoner

Drömmer du om att bygga eget?

Vi hjälper dig från vision till hus

Process - så går det till

temp

Vad är Dalahus?

Vi är ett framtidsinriktat företag som tillverkar hela byggnader och delar till alla typer av träbyggnader. Det kan handla om allt från nybyggnation till om- och tillbyggnader av villor, flerfamiljshus, offentliga och kommersiella lokaler. Det vi levererar ska spegla din personlighet. I vår värld finns inga standardlösningar som begränsar.

Offert & upphandling

Tillsammans med kunden hittar vi husets form och omfattning. Utifrån det kan vi sedan lämna en offert. När offerten och dess innehåll har accepterats så är det dags att teckna avtal. Efter avtalet är undertecknat så skrivs en slutlig tillverkningsorder där man tillsammans med kunden gör de slutliga detaljvalen.

Bygglov & Myndigheter

Dalahus hjälper till med nödvändiga handlingar för en komplett bygglovsansökan. Vilka handlingar som krävs kan skilja sig något åt beroende på var ni bygger. Normalt innehåll i en bygglovsansökan är: planritning, fasadritning, sektionsritning, situationsplan, teknisk beskrivning.

Bygget

Våra hus och huskomponenter tillverkas helt och hållet inomhus. Det ger en slutprodukt skyddad från väta och temperaturväxlingar. Oavsett vad det handlar om kan vi garantera högsta kvalitet och trygghet. Våra hus monteras snabbt och effektivt på plats av erfarna montörer från JR Dala Bygg.

Ett modernt företag med stolta traditioner

Vi är ett framtidsinriktat företag som tillverkar hela byggnader och delar till alla typer av träbyggnader. Vi arbetar med trä av hög kvalitet och skapar byggnader med lång livstid.

Kom i kontakt med oss

Är du intresserad av att bygga hus eller har du andra funderingar? Vi svarar mer än gärna på dina frågor.