Unika byggen, inga kopior

Ett modernt företag med stolta traditioner

Beläget vid Svärdsjön ligger Dalahus och är sedan över 80 år tillbaka en ledande husfabrik. Vi är därmed en av Sveriges äldsta moderna hustillverkare.

Dalahus lager

Om Dalahus

Dalahus tillverkas och marknadsförs av Huskomponenter Linghed AB. Dalahus består av monteringsfärdiga materielleveranser till enfamiljshus, fritidshus, gruppbostäder och flerfamiljshus. Husen byggs inomhus i torra och varma lokaler med högt ställda krav på kvalitet och precision. Ytterväggar tillverkas som isolerade storblocks-element med utvändig panel, behandlas enligt ö.k. Fönster och fönsterdörrar är monterade i fabrik. Takstolar, bjälklag mm i trä, levereras i huvudsak prefabricerade och färdiga för montering på byggplats.

Antal anställda: 55

Husleveranser 1946Husleveranser 1946
TillverkningTillverkning
VägglinjenVägglinjen

Historia

Håll över de olika milstolparna för att se mer info

Pionjären Erik Höglund

1917

Erik Höglund i Linghed startar Höglund & Co, bolaget startar Nässågen, senare namnändrad för att leverera trävaruhandlare inom mellansverige.

Trävaruhandlaren i Stockholm

1938

Höglund&Co får en förfrågan om en byggsats på ett hus ute i skärgården från en fiskare, trävaruhandlaren begär förskottslikvid, varvid fiskaren tager fram fiskdoftande pengar ur en låda gömd i golvet, betalar allt i förskott. Ordern går till Höglund&Co hösten 1938, det huset kallar vi idag det första DALA-HUS:et . Inom åren 1939-1941 levereras något hus varje år.

Lingheds Sågverk AB

1942

Höglund&Co byter namn till Lingheds Sågverk AB. Efterfrågan av prefabricerade hus stiger markant i Sverige, bolaget beslutar att utöka resurserna på att leverera hus, marknadsföring skall ske under eget varumärke: DALA-HUS 1944 är årstakten 150 levererade hus/år.

Invigning

1974

Verksamheten har expanderat till ca 300 hus/år. Helt nya lokaler är en nödvändighet. Inflyttning i ny fabrik, och när lagren efter något år är klara finns över 15.000m2 under ett gemensamt tak. Rikstäckande säljorganisation etableras. Under senare delen på 70-talet ligger utleveranserna på 450-500 hus/år.

Fabriksförsäljning utan mellanhänder

2000

Med det magra 90-talet i minne beslutar företagsledningen bredda sitt produktutbud, samtidigt som beslut fattas om att all försäljning skall ske direkt från fabrik. Ett systematiskt arbete mot att bredda kundunderlaget med export till diverse länder. Samt utöka produktportföljen med Utfackningsväggar, Takelement samt leverans till mindre och medelstora byggbolag har bidragit till en flexibel verksamhet där ingenting är för litet eller för stort.

Byggpartner förvärvar Huskomponenter

2021

ByggPartner i Dalarna förvärvar 100 procent av aktierna i Huskomponenter i Linghed AB och övertagandet sker i början av januari 2021.

Dalahus & miljö

Bolaget organiserar det övergripande miljöarbetet på följande sätt:

  • En enkel miljökonsekvensbeskrivning upprättas för företagets olika uppdrag
  • Lagar och förordningar följs
  • Miljöbalken utgör bas
  • Varje uppdrag hos kunden genomförs utifrån de miljöåtaganden som kunden bestämt. Finns avvikelser som inte är förenliga med Huskomponenters egna miljökriterier påpekas detta för kunden
  • Interna projekt följer samma projektuppläggning som externa uppdrag
  • Miljöpåverkan från det egna resandet analyseras alltid i de olika arbeten vi utför
  • Maskiner bilar och övrig kontorsutrustning samt förbrukningsvaror väljs utifrån lägsta miljöbelastning
  • Endast kemikalier som är Svanen alt kravmärkta väljs för rengöring
  • Enbart vatten används där så är möjligt. Vi tar ansvar för emballage uttjänta eller skadade produkter inom verksamheten för deponi på miljöstation